1975-2006 : BC Landgraaf

Deze vereniging werd opgericht in 1975 in de toenmalige gemeente Ubach over Worms onder de naam BC Terwaerden. De naam werd ontleend aan de sporthal waarin gespeeld werd: sporthal Ter Waerden. Op een gegeven moment is de spatie en de hoofdletter W verdwenen uit de naam. Sinds 1976 was de vereniging aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond.

Een brand in februari 1991 maakte het spelen in sporthal Ter Waerden voor langere tijd onmogelijk. De hal was volledig door de brand verwoest en moest herbouwd worden. Inmiddels was Ubach over Worms opgegaan in de nieuwe gemeente Landgraaf. Er was echter geen mogelijkheid om als vereniging naar een andere sporthal in Landgraaf uit te wijken. Weliswaar was een nieuwe hal, sporthal Strijthagen, in aanbouw maar het zou nog een aantal maanden duren voordat de vereniging daar terecht kon. Gelukkig was BC Cosmos uit Eygelshoven bereid om een deel van haar speeltijd af te staan als overbrugging zodat de vereniging kon blijven bestaan.

In het najaar van 1991 kon BC Terwaerden haar onze intrek nemen in sporthal Strijthagen en in 1992 kreeg ze de nieuwe sporthal Ter Waerden weer tot haar beschikking. Sinds die tijd speelde de vereniging in twee hallen. Omdat de vereniging zich door deze constructie niet meer voornamelijk richtte tot Ubach over Worms is tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten om de naam te veranderen in BC Landgraaf. Gedurende vele jaren was Luus Zaat als trainster aan de club verbonden.

Jeannie van der Heide, ook bekend van Lorenzo Mode in de Waubachse Kerkstraat, was gedurende een periode vanaf 1980 voorzit(s)ter. Zij werd later uitgeroepen tot erelid van de vereniging. Opvolger was Paul Jacobs. Dick Trum zat vanaf 1981 in het bestuur als secretaris en schoof in 200 door naar de functie van voorzitter. Na zijn verhuizing in 2002 werd Marc Hendriks voorzitter. Hij zat vanaf 1995 in het bestuur en schoof door als voorzitter. Het bestuur bestond verder uit Frans en Melanie Zabeau, Marga Muhlenberg, Martien van de Kuit en Sjef Kockelkorn.

Indien (oud-)leden nog meer informatie of beeldmateriaal (inclusief jaartal) hebben, zouden wij dit graag ontvangen om het archief verder compleet te maken. Zie hier voor de contactpersonen van de website.