1974-2006 : BC Trim

Dit is de oudste van de twee verenigingen. Badmintonclub BC Trim Nieuwenhagen-Landgraaf is geboren uit een initiatief van twee leerlingen van het Eijkhagen College: René Fröhlings en Toine Göttgens. Zij deden in februari en maart 1974 in diverse plaatselijke kronieken een oproep aan iedereen die interesse had in de, toendertijd nog tamelijk onbekende, badmintonsport.

  

Op 5 april 1974 was de eerste speelavond een feit! Ongeveer 15 spelers waren aanwezig, een aantal dat al vlug uitgroeide tot 27. De toeloop van nieuwe spelers was overweldigend. In september 1975 waren er reeds 105 leden, reden om speeltijduitbreiding aan te vragen. Per 01 oktober 1975 kreeg men de beschikking over de vrijdagavond en de woensdagavond. Ook besloot men aan de competitie deel te nemen en het idee van een recreatieclub te laten varen. Met het oog op de toekomst werd in 1975 een jeugdafdeling opgericht. Gezien het succes in de districtscompetitie werden er in 1976 zes teams ingeschreven, waaronder voor het eerst een jeugdteam. Team 1 en 2 werden alweer kampioen en dat had een gunstige invloed op het aantal competitiespelers. Het aantal leden groeide gestaag, evenals de activiteiten.

Er ontstond een jeugdplan, met als doel het opleiden van jeugdleden tot competitiespeler. Met 200 leden bereikte men in 1977 het maximum aantal leden en was men in ongeveer vier jaar tijd uitgegroeid tot één van de grootste badmintonclubs van Limburg. Meer leden kon men, gezien de beschikbare trainingstijd, helaas niet herbergen. Het aantal leden op de wachtlijst steeg tot 30. In 1979 werd men Nederlands Kampioen Districtteams, iets wat tot dan toe nog geen enkele Limburgse club had gepresteerd. Het jeugdteam van 1980 werd tweede bij de landelijke finale van de districtskampioenen. Het eerste seniorenteam speelde in 1980 voor het eerst in de landelijke competitie en werd meteen kampioen.

Maar ook de recreanten lieten hoe langer hoe meer van zich horen: er werd deelgenomen aan menig toernooi, men legde contacten met het buitenland en organiseerde samen met enkele andere clubs uit de Oostelijke Mijnstreek een recreantencompetitie, die BC Trim prompt bij de eerste uitgave won. Naast de organisatie van interne toernooien ging men ook over tot de organisatie van landelijke senioren-, jeugd- en recreatietoernooien, die over belangstelling niet hoefden te klagen. Het eerste en tweede gemengde team speelden intussen reeds landelijk en BC Trim kreeg de uitnodiging om zelfs eerste klasse landelijk te gaan spelen. Helaas kwam men juist een wedstrijdpunt te kort om handhaving in deze klasse te bewerkstelligen.

  

In 1982 bleek dat de top bij BC Trim op het punt van verzadiging was beland, maar dat vooral de jeugd uit het jeugdplan in de breedte voor een flinke spelpeilverhoging zorgde. Een groot aantal jeugdspelers speelde dan ook in de seniorencompetitie, het seizoen 1982-1983 bracht weer enkele successen. Twee teams werden weer kampioen en zorgden ervoor dat in het seizoen 1983-1984 drie teams landelijk gingen spelen. In de loop van de jaren daarna werd BC Trim twee keer districtskampioen van Nederland, twee keer heeft men in de oude eerste klasse landelijk gespeeld. Gedurende deze periode heeft BC Trim talloze Limburgs Kampioenen afgeleverd.

In het seizoen 1991-1992 nam Alfons Gootzen de voorzitterstaken over van Jup van Zundert, die voor zijn werk ging verhuizen. In die tijd waren ook Henny Dieteren (penningmeester), Jan Senden, Piet Gossensob (jeugd), Claudia Meels (secretariaat?) en Paul Meels (technische zaken) onderdeel van het bestuur (wij zoeken nog meer informatie over de periode 1990-2000...).

  

In 2005-2006 nam BC Trim met vier teams deel aan de landelijke competitie! Trim 1 werd kampioen in de derde divisie en in het eerste fusiejaar werd geprobeerd om voor de eerste keer in de geschiedenis handhaving in de tweede divisie te bewerkstelligen. Trim 2 acteerde ook in de derde divisie en eindigde in haar eerste jaar op een verdienstelijke vijfde plaats.

  

Indien (oud-)leden nog meer informatie of beeldmateriaal (inclusief jaartal) hebben, zouden wij dit graag ontvangen om het archief verder compleet te maken. Zie hier voor de contactpersonen van de website.